AIM
Academy for Integrative Medicine

AVIG
ArtsenVereniging voor Integrale Geneeskunde (ABNG-2000, NVNR, ABB, VHAN)

BIG
Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

CAM
Complementary and Alternative Medicine (wordt steeds vaker gebruikt ipv AG)

CBO
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg

CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek

CGR CG-Raad
Raad Chronisch zieken en Gehandicapten Raad

CVZ
College voor Zorgverzekeringen

EC
Europese Commissie

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EP
Europees Parlement

EPD
Elektronisch Patiënten Dossier

EU
Europese Unie

FDA
Food and Drugs Administration

FONG
Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen

IGZ
Inspectie voor de Gezondheidszorg

KAB
Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen

NAAV
Ned. Artsen Acupunctuur Vereniging

NHG
Nederlands Huisartsen Genootschap

NIPO (TNS NIPO)
Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Publieke Opinie

NIVEL
Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

NPCF
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

NTTT
Niet Toxische Tumor Therapieën

NVA
Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

NVAA
Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen

NWO-MW
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek – Medische Wetenschappen

NWP
Nederlandse Werkgroep voor Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst

Nza
Nederlandse Zorgautoriteit

PPCG
Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg  (consumenten netwerk)

PGO
Fonds /Stichting voor patiënten-, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden

PSI
De aanduiding psi wordt in de parapsychologie gebruikt als neutrale aanduiding voor parapsychologische fenomenen

RBNG
HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg, vallend onder TBNG  tuchtrecht

RVZ
Raad voor de Volksgezondheid & Zorg

SNW
Stichting Natuurlijk Welzijn

TBNG
Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg

TCM
Traditionele Chinese Geneeskunde

TNS NIPO
Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Publieke Opinie

VtdK
Vereniging tegen de Kwakzalverij

VWS
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WGBO
Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst

WHO
World Health Organization (Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties)

WIZ
Werkgroep Integrale Zorg (van de CG-Raad)

WKCZ
Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector

WKKGZ
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

ZONMw
ZorgOnderzoek Nederland Medische Wetenschappen

Zvw
Zorgverzekeringswet