Deze therapie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzochte verschijnselen uit de biofysica. Bij alle processen die in het lichaam plaatsvinden ontstaan elektromagnetische trillingen.

Aan de hand van de elektromagnetische eigenschappen van cellen, weefsels en organen kan vastgesteld worden of het lichaam goed functioneert of dat er ziekelijke afwijkingen zijn. Dit wordt gemeten met behulp van het BICOM apparaat. Bioresonantietherapie bouwt voort op de door Dr. Franz Morell ontwikkelde Mora therapie.
Hierbij wordt de door de door de BICOM gemeten trillingsinformatie in harmonische (gezonde) en pathologische (zieke/ ziekmakende) trillingen gescheiden. De harmonische trillingen gaan onveranderd terug, de ziekelijke worden in hun spiegelbeeld veranderd en aan het lichaam teruggegeven. Hierdoor krijgt het lichaam de kans de pathologische informatie kwijt te raken en zo het evenwicht te herstellen. Inmiddels zijn er meer apparaten op de markt die deze mogelijkheid bieden.

Welke klachten?

O.a. allergieën, huidklachten en migraine kunnen goed behandeld worden. Virussen, bacteriën, parasieten, schimmels, toxines zoals pesticiden of zware metalen kunnen worden geëlimineerd. Dat geldt ook voor b.v. de Borrelia (Lyme) of de Q-koorts bacterie. In welke mate er genezing mogelijk is hangt in de laatste gevallen echter af van het stadium waarin de ziekte zich bevindt. Hier wordt de therapie meestal ondersteund met andere behandelingen zoals fotonentherapie en kruiden.

Behandeling. Deze bestaat na het stellen van de diagnose uit de basistherapie, waarbij het lichaam energetisch in evenwicht wordt gebracht. Bij de vervolgbehandeling wordt het ziektebeeld aangepakt. Dit kan b.v. door het uitleiden van een parasiet of vaccin. Zo’n vervolgbehandeling gaat vaak in stappen omdat de ziekmakende materie wel verzwakt maar nog niet verdwenen is. Hierbij wordt de frequentie stapsgewijs verhoogd. De vrijgekomen afvalstoffen moeten afgevoerd worden, daarom moet de patiënt na de behandeling veel water drinken.

Een informatietherapie die in deskundige handen veel ‘onbehandelbare’ klachten kan doen verdwijnen.

 

Voor meer informatie: AVIG

 

Voor adressen van praktijken:
Infolijn Alternatieve Geneeswijzen 088-24 24 240