aim-logoEen breder perspectief

Op 16-04-2016 georganiseerd door de Academy for Integrative Medicine (AIM)

 

Leefstijlgeneeskunde evolutionair gezien – Remko Kuipers (http://remkokuipers.com/ )

De huidige geneeskunde geeft pillen in plaats van naar de oorzaak van de klacht te zoeken. Maar het hoe en waarom van aandoeningen is vastgelegd in onze genen. Tegenwoordig is 72% van onze voeding niet in overeenstemming met onze evolutionaire ontwikkeling. Geen wonder dus dat 48% van de mannen en 42% van de vrouwen chronisch ziek is.

De “survival of the fittest” ( oorspronkelijk van Herbert Spencer en niet van Darwin) betekent dat een zo goed mogelijke aanpassing aan de omstandigheden de meeste kans op overleven biedt. Relatie met leefstijl: Kanker = 70%, hart- en vaatziekten 80% en diabetes 90%. Leefstijlverandering de beste manier om gezond te worden en te blijven!

 

Leefstijlfactoren en reumatoïde artritis – Dirkjan van Schaardenburg

Reumatoïde artritis (RA) is een volksziekte die pas bekend is vanaf de late 19e eeuw en die gelijk op ging met de opkomst van de industriële productie van voedingsmiddelen en sigaretten. Maar genetische aanleg en roken vormen nog niet de helft van het ontstaan van RA en andere chronische ziektes. Die worden voor een groot deel veroorzaakt door de consumptie van vooral suiker en dierlijke eiwitten. De vroegere behandeling van RA bestond uit een combinatietherapie van medicijnen die echter vaak vervelende bijwerking hadden. Tegenwoordig neigt men meer naar een leefstijlverandering: onbewerkte plantaardige voeding en een Mediterraan dieet. Verder voldoende beweging, niet roken, geen alcohol en het vermijden van chronische stress. Zo nodig aangevuld met medicatie. (Uitgebreid artikel in TIG 2015 nummer 4.) http://tigweb.nl/

 

Hoe kunnen we de financiering in de zorg meer sturen richting gezondheidsuitkomsten in plaats van ziekte en zorg inkopen? – Carl Verheijen

In Nijkerk is een project gestart dat meer gezondheidsbewustzijn bij zorgverlener en patiënt wil bereiken. Dit vraagt om een andere financiering van de gezondheidszorg maar zal uiteindelijk leiden tot een kostenbesparing en vooral een gezondere bevolking. http://www.denijeveste.nl/

 

Naar een nieuw zorgsysteem – Gesprek met ervaringsdeskundigen

Een gewezen kankerpatiënte vertelt hoe zij na de borstoperatie het heft in eigen handen nam en psychische en spirituele wegen zocht en vond om in meer dan één opzicht beter te worden.

Een patiënt met een ernstige vorm van diabetes 1 wist zijn bloedsuikerspiegel binnen enkele weken weer op een normaal niveau te brengen door het weglaten van granen en caseïne uit zijn voeding. Nu is hij bezig met een promotieonderzoek naar exorfines, stoffen die ontstaan wanneer iemand de enzymen mist om bovengenoemde voedingsmiddelen alsmede o.a. soja, eieren en spinazie goed te verteren.

 

Stressreductie en ontspanning bij zorgverleners – Hiske van Ravesteijn

Aan de Radboud universiteit loopt een project met Mindfulness, niet alleen voor patiënten maar ook voor zorgverleners die door hun drukke en intensieve werkzaamheden niet zelden het gevaar lopen een burn-out te krijgen. Eén op de tien artsen stopt met de specialistenopleiding; één op de vijf artsen krijgt een burn-out, vaak in samenhang met een depressie.
http://www.enthousiasme-compassie.nl

 

De Nieuwe GGZ vanuit de Herstelbeweging – Martijn Kole

Een ervaringsdeskundige GGZ cliënt die model staat voor de nieuwe aanpak van de psychiatrische hulpverlening. Hierbij staat de inbreng van patiënten, de door hen genomen initiatieven en hun onderlinge zelfhulpgroepen voorop. Laagdrempelig en midden in de samenleving.
http://www.lister.nl/enik/

 

Terugkoppeling en plenaire discussie over de gezondheid van de gezondheidszorg –
Guus van der Bie (dagvoorzitter)

Hierbij komen een flink aantal suggesties voor verbetering van de gezondheidszorg naar voren zoals: leefstijlonderricht al op de basisschool, een nieuw systeem introduceren i.p.v. het oude te bestrijden, benaderen van mensen met invloed, accreditatiepunten voor CAM bijscholingen e.a.

Jammer dat de meeste uitgenodigde beleidsmakers verstek lieten gaan.

 

Hoe meet je gezondheid? – Erik Baas

Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van leefstijlinterventies vereist andere onderzoeksvormen en meetinstrumenten dan de huidige. Het is een complexe materie waarbij ook een verbinding met vroegere ervaringen gelegd moet worden. Het gaat hier om het beste van twee werelden. http://www.louisbolk.org