In december was weer het jaarlijkse Crazywise symposium

 

Een paar stellingen:

  • Gevoelens onderdrukken kan ziekte veroorzaken.
  • We zijn deel van het geheel en leren van relaties.
  • Mindfullness is prima, maar niet voor iedereen geschikt.
    Het kan beangstigend zijn.
  • Er komen steeds meer diagnoses, maar niet meer genezingen.

 

In de westerse wereld, waar veel wordt gewerkt met medicijnen en waar onvoldoende begrip en persoonlijke aandacht is, geneest slechts 1/3 van de mensen met een psychische stoornis. In minder ontwikkelde landen 2/3. Soms kunnen medicijnen wel nodig zijn, maar blijkbaar is het werk van sjamanen toch echt een betere oplossing. In niet westerse landen is ook veel meer positieve aandacht, begrip en waardering voor mensen die te maken hebben met een psychische crisis. Zo’n crisis is ook vaak de basis voor spiritueel werk, zoals sjamanisme.

Het is belangrijk om een omgeving te creëren waarin psychotische mensen zichzelf kunnen genezen. Waardering, acceptatie en begrip zijn erg belangrijk. Er zou onderzoek moeten komen naar hoe dit in de maatschappij gebracht kan worden.

Onze verslaggeefster heeft deelgenomen aan de gespreksgroep “Hoe kunnen we binnen het reguliere psychiatrische milieu meer bewustzijn brengen in de spirituele aspecten van een psychische crisis” waar iedereen wat vertelde over zijn of haar achtergrond en daar zaten ook psychiaters en psychiatrisch verpleegkundigen bij uit het reguliere circuit. Meestal wel met zelf de ervaring van een spirituele crisis. Het was bemoedigend om te zien dat er langzaam maar zeker, ook in het reguliere circuit, aandacht komt voor een andere kijk op psychose.