Een goede leidraad voor iedereen die wat betreft de eigen gezondheid graag wat mondiger zou willen worden.

de-power-patient-jij-en-je-arts-samen-beter-wil-konings

De titel roept al meteen een vraag op: wat is een Power Patiënt? Het woord POWER blijkt gevormd te worden door de beginletters van een aantal begrippen:

P   principes bepalen
O  onderzoeken
W weten
E  energiek samenwerken
R  resultaat behouden

Dit boek laat aan de hand van een zgn. Power piramide zien hoe een Power patiënt te worden, nl. iemand die zelf de regie over zijn gezondheid houdt. Zoals b.v. zelf in overleg met de arts keuzes maken over onderzoek en de in jouw geval beste behandeling. Dit met voldoende kennis over het te verwachten resultaat, complicaties en bijwerkingen van onderzoek en behandeling. Bij twijfel over uitslagen van het laboratorium onderzoek of de gestelde diagnose – er wordt wel eens een foutje gemaakt – is het soms zinvol voor een second opinion te gaan. Bij verblijf in het ziekenhuis alert blijven t.a.v. de verstrekte medicijnen enz. enz. En na ontslag therapietrouw blijven.
De keuze van de in jouw geval beste arts resp. het beste ziekenhuis is afhankelijk van de zorgverzekering. Zo mogelijk dus kiezen voor een restitutie polis. En dan nog valt het niet mee.
In ieder hoofdstuk ook raadgevingen hoe te handelen bij ziekte van je kind resp. je partner. En tot slot drie vragen over je eigen ervaringen als patiënt.
Achterin een bijlage met o.a. verwijzingen naar websites, checklists en tests die kunnen ondersteunen in het zorgtraject en een verklarende woordenlijst.
Een goede leidraad voor iedereen die wat betreft de eigen gezondheid graag wat mondiger zou willen worden.
Die POWER piramide had van mij trouwens wel weggelaten mogen worden, die voegt m.i. niets extra’s toe. Een 5 stappenplan had het ook gedaan.


De POWER patiënt, jij en je arts – samen beter 
door Wil Konings
Uitgever: De gezonde pers