Over omgevingsinvloeden, leefstijl en voedingskeuze

Anna M. Kruyswijk – van der Heijden

Eigenlijk zou dit boek ook “compleet gezond” kunnen heten. De schrijfster heeft in de vijf jaar dat zij zich als arts is gaan toeleggen op preventie en voeding een enorme berg wetenschappelijke bronnen bestudeerd en ziet kans deze zeer compact en begrijpelijk samen te vatten in één boek. Systematisch worden omgevingsfactoren en leefstijl (inclusief voeding) doorgenomen in relatie tot onze gezondheid. Een uitkomst voor wie geen kans ziet dat allemaal zelf uitputtend te bestuderen, maar er wel de vruchten van wil plukken. Een opstapje voor wie alles precies wil weten: de uitgebreide bronnenlijst helpt je verder. Op de minst bekende zaken wordt dieper ingegaan (bloedgroependieet, Ayurveda voedingsleer) waardoor het een mooie aanvulling is op de vele al bestaande boeken over gezondheid en voeding. Geschikt voor de geïnteresseerde leek, die graag de diepere oorzaak wil weten van wat er mis kan gaan en ook bereid is daar iets mee te gaan doen. Ik hoop dat de schrijfster op basis van hetzelfde bronnenmateriaal ook een dergelijk boek voor haar collega ( en toekomstige) artsen kan schrijven, dan kan het enorme hiaat in de medische opleiding wat betreft voeding en leefstijl alvast grotendeels gedicht worden!  Voorlopig kan de lezer met dit boek achter de hand ervan uitgaan dat hij beter op de hoogte is over deze onderwerpen dan zijn (reguliere) arts.

De covertekst van Eenvoudig Gezond kunt u hier lezen.

Bestellen? Kijk dan op jouwvoeding.com