Wat zijn uw ervaringen met alternatieve geneeswijzen?

De stichting Gezond Leven wil al uw ervaringen verzamelen via deze vragenlijst op internet. Zo kunnen we veel gegevens verzamelen die van groot belang zijn voor consumenten, nu en in de toekomst. Wij weten dat 1,5 miljoen mensen per jaar een niet-reguliere hulpverlener bezoeken, dat doen ze niet als ze er niets aan hebben! Toch is er nauwelijks informatie te vinden over welke geneeswijze effect heeft bij welke ziekte. De Infolijn Alternatieve Geneeswijzen stuit al 25 jaar op dit probleem, omdat dit de meest gestelde vraag is:

“welke behandeling helpt bij mijn ziekte?”

In de alternatieve sector is er heel weinig specialisatie op ziekte (uitzonderingen zijn bijvoorbeeld kanker, Lyme en ADHD) dus is de keuze lastiger. Bovendien pretenderen enkele “totaalgeneeswijzen” in principe alles te kunnen aanpakken. Voor een belangrijk deel is dat ook zo, maar we verwachten toch dat er verschillen zijn in effect bij diverse aandoeningen.

Om patiënten beter te kunnen helpen, om gericht onderzoek te vragen naar aanleiding van uitkomsten en om een ideaal verzekeringspakket te ontwikkelen met een breed aanbod van effectieve geneeswijzen is de stichting Gezond Leven dit project begonnen. Om de gegevens te kunnen verwerken, dient u voor elke klacht/ziekte apart de vragenlijst te doorlopen.

Aan het begin kunt u kiezen of u een vorm van zelfhulp wilt invoeren of een behandeling door een hulpverlener. In het eerste geval slaat u een serie vragen over hulpverleners over, omdat die dan toch niet van toepassing zijn. U kunt de lijst voor uzelf of voor een ander (kind/ouder etc.) invoeren.

Hoe meer ervaringen wij verzamelen hoe betrouwbaarder de uitkomsten.

De gegevens worden op wetenschappelijke wijze statistisch verwerkt door het Louis Bolk Instituut en de uitkomsten zullen beschikbaar zijn voor iedereen.

Vraag ook uw familie en kennissen om mee te doen!

Klik hierom de enquête in te vullen: