Een pleidooi voor gezonde zorg

Dat bij het wetenschappelijk geneesmiddelenonderzoek de negatieve uitkomsten graag worden verzwegen en dat medicijnen er in de eerste plaats lijken te zijn om de beurs van de farmaceutische industrie te spekken in plaats van de patiënt te genezen is al lang geen geheim meer. Maar er is veel meer mis in onze zorgeconomie. Zoals b.v. het verzwijgen van vaccinatieschade.

De arts wordt geacht te werken volgens standaard protocollen.
Onderzoek – meten is weten – wordt gedeclareerd volgens het DBC model (diagnose behandel combinaties).
De behandeling is het liefst gebaseerd op evidence based medicine (EBM). Hoewel slechts 11% daarvan werkelijk wetenschappelijk bewezen effectief en min of meer veilig is. Met klachten die zo niet aantoonbaar zijn weet men vaak geen raad.

Men maakt ons bang voor risico’s zoals de cholesterol hype laat zien. Iedereen boven de 40 – ook niet-hartpatiënten – aan de statines, met alle bijwerkingen van dien. Maar de kans om met levenslang gebruik van deze middelen niet te overlijden aan een hart- of vaatziekte stijgt daarmee met slechts 1 – 3 %!

De schrijver, achtereenvolgens onder meer tropenarts, huisarts en complementair werkend arts en arts voor integrale geneeskunde adviseert patiënten zolang ze kunnen niet zomaar de regie uit handen te geven maar zelf keuzes te maken.

Kortom, een onmisbaar boek voor zowel de mondige patiënt – want ook die weet nog lang niet alles – als degenen die het willen worden.

Gerard Jansbergen: Het kansspel in de geneeskunde; een pleidooi voor gezonde zorg.

ISBN 978-94-90085-469