In België kan soms wat in Nederland niet kan. En omgekeerd. Dus heeft België nu een overkoepelende organisatie op het gebied van CAM van beroepsverenigingen, onderwijsorganisaties, federaties, liga’s en ledenverenigingen, en wel onder de naam UNISAN. Bij de oprichting wordt een relatie gelegd naar veelvoorkomende fraude in de farmaca-industrie, de zware medische neveneffecten en de steeds verder oplopende kosten van de reguliere zorg.

Unisan wil daar een integrale (en vooral ook eerlijke)  visie op mens en zorg tegenover stellen.  Het gaat hierbij om vier kernvragen: wat voel ik (ervaring), hoe uit ik dat (intersubjectief), wat doe ik daaraan (gedrag) en hoe uit de maatschappij zich (sociale systeem). Uiteraard zoekt men wel samenwerking en afstemming met het reguliere traject, de keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid van de patiënt staan daarbij echter voorop. In dit kader zijn allerlei praktische werkvormen aan de orde zoals oosterse en westerse massage, lichaamscorrecties, kruidenleer, homeopathie, yoga, oefeningen etc. Deze moeten steeds ingebouwd zijn in een totaal visie op de mens en gezonde omgeving. Kernwoorden zijn voor Unisan: vrijheid, respect, openheid, kwaliteit, veiligheid en samenwerking. Inmiddels zijn diverse werkgroepen opgericht om onderdelen van het plan nader uit te werken.

Het Natuurlijk Gezond Plein wenst hen hierbij alle denkbare succes.