Inentingsplicht? Waakzaamheid geboden!

In de Duitse documentaire Impf-Zwang, onder de Nederlandse ondertitel ‘Vaccinaties dodelijker dan de ziekte’ goed te vinden op YouTube, wordt uitgelegd waarom er reden is om nog eens heel kritisch te kijken naar de wenselijkheid van vaccinaties, en ook dat er reden is tot grote waakzaamheid. Er gaan overal in Europa al stemmen op om kinderen die niet gevaccineerd zijn te weigeren op bijvoorbeeld openbare scholen. Dat kan dus leiden tot een verplichting van overheidswege tot inenten, terwijl nu juist de risico’s daarvan steeds duidelijker worden.

 

Huisartsen

Er komt in de documentaire onder andere een huisarts aan het woord die zich verdiept heeft in inentingen en sindsdien weigert ze nog toe te dienen. Ouders voorlichten doet ze graag, als die ervoor kiezen hun kind elders te laten inenten vindt ze dat prima, maar zelf kan ze het niet met haar geweten in overeenstemming brengen. Ze loopt nu het risico aangeklaagd te worden en zelfs haar artsenlicentie te verliezen.

De makers van de documentaire bellen ook een aantal andere huisartsen, die wél inenten, onder andere met de vraag of zij eigenlijk precies weten welke stoffen er in die vaccins zitten, aangezien er geen verplichting is dat op de bijsluiter te vermelden en geen farmaceut dat dus ook doet. Geen van deze artsen weet dit, en in alle gevallen wordt de toon van het gesprek al snel heel grimmig, waarna de verbinding wordt verbroken.

 

Gevaarlijke hulpstoffen

Deskundige Daniel Trappitsch komt aan het woord om uit te leggen dat er in elk vaccin tientallen tot zelfs meer dan honderd ‘hulpstoffen’ zitten, en dat daarin juist het venijn schuilt. Dit zijn namelijk de giftige stoffen waardoor allerhande bijwerkingen kunnen ontstaan, van hersenschade tot ms en van autisme tot zelfs de dood. Een paar voorbeelden van dergelijke hulpstoffen: kwikzilver, aluminiumhydroxide en formaldehyde, een stof die bij de productie van meubels niet meer gebruikt mag worden, omdat de gebruikers van die meubels dan giftige stoffen zouden inademen, maar die dus wél op grote schaal wordt ingespoten als hulpstof in vaccins!

 

De bijwerkingen van vaccinaties kunnen direct optreden, maar vaak komen ze pas jaren later aan het licht, en wordt een eventuele link met de inentingen zo goed mogelijk weggepoetst. Niet voor niets is er in Duitsland inmiddels een vereniging actief om de belangen te behartigen van slachtoffers van inentingen: het is heel lastig om gehoord én geloofd te worden. Daarvan getuigen in de film ook de ouders van de kerngezond geboren baby Marisa, die na het tiental inentingen dat ze in haar eerste levensjaar kreeg, zwaar gehandicapt raakte. Volgens de artsen ‘onverklaarbaar’, volgens de ouders met 100% zekerheid te wijten aan de vaccinaties.

 

Belangenverstrengeling

De KiGGS, het Duitse instituut dat de gezondheid van kinderen en jongeren bestudeert, geeft toe dat er in 2% van de vaccinatiegevallen ‘ernstige bijwerkingen’ optreden. Als je dan weet dat er alleen al in Duitsland ruim 40 miljoen inentingen per jaar worden verstrekt, dan gaat dit al om ruim 800.000 gevallen. En dat zijn dan nog maar alleen de ernstige bijwerkingen!

Hierop onderzochten de filmmakers meteen eens even hoe onafhankelijk met publiek geld betaalde instituten zoals het KiGGS eigenlijk zijn. Ook op dit punt zijn hun bevindingen nogal schokkend: tot en met de WHO aan toe zijn de dwarsverbanden tussen overheidsinstellingen en de farmaceutische industrie talrijk, en de belangen op meer dan één punt verstrengeld. Artsen kúnnen daardoor nauwelijks meer objectief beoordelen waar ze goed aan doen, aldus de filmmakers: wel of niet vaccineren. En de regeringen van de 194 lidstaten die zijn aangesloten bij de WHO kúnnen niet zelf beoordelen of bijvoorbeeld het advies van dit prestigieuze instituut om voor miljoenen dollars vogelgriepvaccins aan te schaffen, waardevol is of niet. (Niet. Vogelgriep zou in het ergste geval net zoveel slachtoffers hebben kunnen maken als een doodnormale reguliere griep. Meerdere landen hadden dus wél voor miljoenen dollars die vaccins klaar liggen.)

 

Er worden aan inentingen natuurlijk inmiddels miljarden verdiend. Dus er is volop reden voor farmaceuten om data te vervalsen (Merck), om artsen om te kopen en onderzoeksgegevens achter te houden (Glaxo Smith Kline) en om desnoods gewoon de Encyclopedia Brittanica op te kopen om alle negatieve berichten over vaccins hieruit te laten verwijderen (Rockefeller).

 

Immuunsysteem belangrijker

De mogelijke gevolgen van vaccinaties die in deze documentaire besproken worden, gelden overigens niet alleen voor de prikken die vrijwel alle westerse kinderen krijgen in hun eerste levensjaar. Ook de inenting tegen het baarmoederhalskankervirus en de inentingen die ons worden aangeboden voordat we naar een risicovol vakantieland afreizen, kunnen schadelijke bijwerkingen hebben. De ‘ontvangers’ hebben dan hooguit een inmiddels sterker immuunsysteem ontwikkeld om de klappen beter te kunnen opvangen.

En dat is ook een feit dat door meerdere artsen wordt aangehaald in de film: de antilichaampjes die je via vaccins krijgt ingespoten tegen ernstige ziekten, zogenaamd dé reden waarom we überhaupt gevaccineerd worden, zijn maar voor maximaal 5% verantwoordelijk voor het voorkómen van deze ziekten. De constitutie, het immuunsysteem, met name gesterkt door gezonde leefomstandigheden, doet de rest. Met andere woorden: meetbare antistoffen in je bloed, volgens de farmaceuten hét bewijs dat je een bepaalde ziekte niet meer kunt krijgen, zijn géén garantie voor immuniteit. Terwijl inmiddels wél bewezen is dat ernstige ziekten zoals pokken, SARS en ebola, ook zonder vaccins ingedamd en uiteindelijk opgelost zijn of worden.

 

Volgens de huisarts die in de documentaire vertelt waarom zij niet meer vaccineert, zijn er gelukkig steeds meer artsen die ‘wakker worden’ en die ouders voorlichten over de risico’s. Overigens is de farmaceutische industrie hier al jaren goed op voorbereid: er worden miljoenen aangehouden voor juridische procedures en eventuele schadeclaims.

 

Prof. Montagnier: “In elk geval een tijdelijke correlatie tussen vaccins en autisme”

Afgelopen februari organiseerde de Franse Europarlementariër Michèle Rivasi (van de Groenen) een filmvertoning over het verband tussen vaccinaties en het ontstaan van autisme. In de film, VAXXED: from Cover-Up to Catastrophe, wordt dit verband duidelijk gelegd.

 

Als sprekers had Rivasi onder andere de Britse arts Wakefield uitgenodigd, schrijver van een inmiddels teruggetrokken artikel in The Lancet dat het verband vaccins-autisme zou aantonen, en de Franse aidsonderzoeker en Nobelprijswinnaar prof. Montagnier, die niet tegen vaccinaties is, maar wel óók een verband ziet tussen het toedienen van vaccins en het – in elk geval tijdelijk – optreden van een verhoogd risico op autisme.

 

Richting de 50% kinderen met autisme

De Franse (staats)televisiezender France3 zond op 10 februari een interview uit met prof. Montagnier, direct na afloop van zijn bijdrage aan de filmvertoning opgenomen. Dit is te vinden op YouTube onder de naam Autisme et Vaccination: des zones d’ombre (niet ondertiteld). Hij begint hierin met het noemen van de groeiende aantallen van kinderen met autisme in alle continenten. In Frankrijk krijgt nu ruim 1% van de kinderen autisme, in de Verenigde Staten 2% (dat is dus al één op vijftig), in Zuid-Korea zelfs één op de 38. Als dit zo doorgaat, is Montagniers stelling, gaan we richting de 50% kinderen met autisme. Ontkennen is dan dus niet langer wenselijk.

Deze cijfers, en ook andere wetenschappelijk bewezen feiten m.b.t. de mogelijke relatie tussen vaccins en autisme, worden echter volgens Montagnier verzwegen tot en met de hoogste organen, zoals het CDC in Atlanta (Centers for Disease Control), dé Amerikaanse federale autoriteit op het gebied van gezondheid. Montagnier is dan ook blij dat Donald Trump nu wel nader onderzoek heeft beloofd.

 

Adviezen

Concreet geeft Montagnier de volgende adviezen in relatie tot vaccinatie:

  • Dien vooral geen vaccins toe als een kind een infectie heeft, zoals een verkoudheid of griepje.
  • Geef geen paracetamol(siroop) bij of na een inenting.
  • Zorg ervoor dat zwangere vrouwen zo min mogelijk worden blootgesteld aan straling, tot en met een computer en een mobiele telefoon aan toe.
  • Dien nooit vaccinaties toe bij mensen met kanker, zelfs geen griepprik.

 

Montagnier vindt het verder heel belangrijk om het vertrouwen in vaccinatie te herwinnen door goede, complete en duidelijke uitleg te geven. De waarheid die besproken zou moeten worden, is volgens hem dat er in elk geval een tijdelijke correlatie bestaat tussen vaccins en autisme, waarbij de vaccins niet per se de oorzaak van autisme zijn, maar wel een bijdrage leveren aan de ontwikkeling hiervan. Vaccins zijn nog steeds heel belangrijk, zo vindt hij, maar zouden nooit verplicht gesteld moeten worden. Ouders zouden te overtuigen moeten zijn met de juiste argumenten.

 

 

Le Figaro: ‘Twijfel op grond van slechte argumenten’

Ook de Franse krant Le Figaro besteedde aandacht aan de filmvertoning van Michèle Rivasi, en hanteerde daarbij een ‘geschokte’ toon: hoe kán het toch dat er volgens de WHO 2 tot 3 miljoen sterfgevallen per jaar worden vermeden dankzij vaccins, dat onze levensverwachting in een eeuw tijd met 30 jaar is toegenomen mede dankzij vaccins, maar dat toch inmiddels zo’n 40% van de Fransen wantrouwen koestert?!

 

De krant geeft zelf antwoord op die vraag: via sociale media verspreiden kritische berichten over vaccinatie in relatie tot met name autisme zich snel, en bovendien hebben een paar ‘grote namen’ hierover gepubliceerd. En hoewel de bekendste publicatie die het verband rechtstreeks zou aantonen, van de hand van de Britse arts Wakefield, inmiddels is teruggetrokken door The Lancet, Wakefield in Groot-Brittannië niet meer als arts mag praktiseren en meerdere andere wetenschappers sindsdien zouden hebben aangetoond dat zijn beweringen ondeugdelijk zijn, blíjven mensen geloven dat zijn artikel op waarheid berust. Dat Donald Trump nu ook nader onderzoek verlangt naar de mogelijke relatie tussen vaccinaties en autisme, zou de zaak er volgens Le Figaro niet beter op maken.

 

De krant is dan ook niet enthousiast over de filmvertoning van Rivasi (die overigens zelf zou zeggen dat ze helemaal niet per se achter de conclusies van de film staat, maar wel het onderwerp op de agenda wil krijgen) en vindt het groeiende wantrouwen van de Fransen verontrustend.

Het artikel is te vinden onder de titel: Vaccins: l’inquiétante défiance des Français, 9-2-2017.

 

 

Belangrijk als u vragen hebt over vaccinaties:

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken. Geeft tegenwicht tegen de informatie die het RIVM verspreidt.

Als u (of uw kind) schade denkt te hebben door vaccinaties of als u belangrijke vaccinaties echt moet hebben en u wilt de schade zo veel mogelijk beperken:

Infolijn alternatieve Geneeswijzen beschikt over adressen van artsen die hierin gespecialiseerd zijn.

inentingsplicht?