Deze term verwijst naar de mogelijkheid met behulp van de computer een groot aantal gegevens te verzamelen over bepaalde onderwerpen. Daardoor kunnen nieuwe inzichten worden verkregen en verbanden worden gezien die eerder niet opgevallen waren. Bijvoorbeeld kan men zo terroristen opsporen of persoonsgerichte reclame maken. In Amerika werd op deze manier een verkenning uitgevoerd naar de specifieke genen die een rol zouden spelen bij het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer.

In Nederland zijn momenteel ongeveer 140.000 patiënten met deze aandoening. Van een bepaald gen (ApoE) is bekend dat een variant daarvan (ApoE4) een hoger risico te zien geeft op het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. De Amerikaanse onderzoekers keken naar welke genen aan of uitstaan in een gebied in de hersenen dat betrokken is bij deze ziekte; ze deden dit bij gezonde mensen, bij Alzheimerpatiënten met en zonder de ApoE4-variant. Een aantal genen werd gevonden dat juist aan staat bij patiënten met deze variant. Het is echter nog niet duidelijk welke rol deze genen precies spelen, dus verder onderzoek zal nog moeten plaatsvinden.

De auteur van dit artikel is er enthousiast over dat op grond van grote aantallen bestaande gegevens dit soort resultaten kan worden gevonden. Een nadeel van deze methode moet worden geacht dat alleen gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande en gepubliceerde gegevens, met het gevaar dat dit zal leiden tot kringredenaties. Ook wordt de suggestie gewekt dat als we maar zouden weten bij welke Alzheimer patiënten bepaalde genen aan staan, dat we dan ook zouden weten hoe deze aandoening ontstaat en hoe deze te behandelen of te voorkomen zou zijn. De rol van de moderne leefwijze zou hier wel eens van groot belang kunnen blijken te zijn: te weinig beweging, teveel zoete en vette spijzen, alcohol en tabak verslaving, langdurig gebruik van bepaalde geneesmiddelen et cetera.