In 2010 is het themanummer Mayrkuur verschenen van Gezond Leven.

Wat is een Mayrkuur?

Een kuur, zoals ontwikkeld door de Oostenrijkse arts F.X. Mayr, is een reinigings- en opvoedings-kuur. Via een aantal stappen wordt de darm (en daarmee de rest van het lichaam) ontdaan van ‘slakken’, terwijl de deelnemer opnieuw leert eten. Leren met aandacht en respect het lichaam te voeden, lang en goed te kauwen en niet meer te nemen dan nodig is. Mede door dit opvoedende karakter werkt een kuur nog maanden door.
Zie literatuuroverzicht aan het einde van het verslag.

Waarom een Mayrkuur?

Volgens de natuurgeneeskunde vinden heel veel ziektes hun oorsprong in de darm. Daarnaast is een slechte darmwerking een nadelige factor bij vrijwel alle ziektes die niet vanuit de darm ontstaan. Vooral de ‘beschavingsziektes’ waaraan de mensheid tegenwoordig massaal lijdt, hangen voor een groot deel samen met voedingsfouten en/of een slechte darmwerking. Het reinigen en weer optimaal laten werken van de darm geneest en verbetert daarom bijna alle denkbare ziektes.

Hoe kom je aan zo’n kuur?

In Duitsland en Oostenrijk zijn speciale centra waar deze kuur wordt aangeboden. In Nederland zijn 3 natuurartsen opgeleid tot Mayr arts. Zij begeleiden patiënten bij het zelf thuis toepassen van de kuur en verzorgen enkele weken per jaar een begeleide kuur in Friesland. Hierbij worden ook extra’s geboden zoals massage, hydrotherapie, ademtherapie etc. Uw redacteur volgde deze kuur en doet daarvan in dit nummer verslag. Voor adressen zie slot van het verslag.

U kunt het hele artikel hier lezen.