Deze zomer loodste de minister de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de zorg, in snel tempo door de Tweede Kamer. Daar zijn medici echter niet zo heel gelukkig mee. Uitgangspunt van de minister is dat klachten zoveel mogelijk in onderling overleg tussen de betrokken arts en de patiënt moeten worden opgelost. Het gaat er straks zo uitzien: iedere zorgaanbieder heeft een klachtenfunctionaris en een klachtregeling. Komen arts en patiënt er niet uit, dan wenden zij zich tot een (centrale?) onafhankelijke geschillen instantie.

Het is de aanbieder niet verboden om toch zelf een klachtencommissie in te stellen, maar daartoe is hij niet verplicht. Dus, zo vreest de betreffende arts in Medisch Contact, dit maakt het indienen van een klacht voor de patiënt niet gemakkelijker, zeker gelet op de korte termijnen die de minister hier voorschrift. Er is daardoor nauwelijks nog een mogelijkheid voor een hoorzitting, en dat zal ongetwijfeld tot meer onvrede leiden bij patiënten. De hoop van de auteur is erop gevestigd dat de Eerste Kamer nog wat correcties kan doen aanbrengen.

 

Bron: MC 17 oktober 2013.