antipsychotische-medicijnen

Patiënten die meteen na een eerste psychose minder medicijnen krijgen, hebben meer dan twee keer zoveel kans om volledig te herstellen dan bij de gebruikelijke behandeling. Dat blijkt uit een studie van van psychiater dr. Lex Wunderink, werkzaam bij GGZ Friesland en de Afdeling Psychiatrie van het UMCG.

De symptomen van de psychoses (hallucinaties, wanen, onsamenhangend) zijn over het algemeen goed te behandelen met antipsychotische medicijnen. Maar deze medicijnen maken het wel moeilijker om in het dagelijks leven te functioneren. Werk, studie, relaties en de dagelijkse beslommeringen zijn volgens Wunderink de dingen die lastig, maar wel heel belangrijk zijn voor patiënten. Hij pleit daarom voor een heroverweging van de behandeling van psychosen: ‘In plaats van vooral te letten op de ernst van de symptomen en het risico op terugval moeten we meer kijken naar het functioneren in het dagelijks leven.’

Dosering

Wunderink verdeelde voor zijn onderzoek 128 patiënten die een eerste psychose hadden in twee groepen. Een groep kreeg de gebruikelijke behandeling: 18 maanden antipsychotische medicatie. Bij de andere groep werd de dosering van de medicijnen zo goed als mogelijk verminderd of zelfs helemaal gestopt (verminderingsstrategie). Na 18 maanden bleken de patiënten die minder medicatie kregen vaker terug te vallen (42% tegen de 21% uit de groep met de gebruikelijke behandeling), maar na 7 jaar bleken patiënten die minder medicijnen kregen vaker volledig hersteld.

Herstel

De onderzoekers bleven 103 patiënten uit de oorspronkelijke studie 7 jaar lang volgen om echt inzicht in de effecten van de medicatie te krijgen. Zo bleek dat 40 procent van de patiënten volledig was hersteld die destijds de verminderingsstrategie hadden gehad. In de groep die de gebruikelijke behandeling kreeg was dit 18 procent. Volgens de psychiater waren de symptomen in beide groepen in gelijke mate verdwenen, maar de patiënten met de verminderingsstrategie waren veel vaker hersteld wat betreft werk en studie, relaties en dagelijks leven.

Lang onderzoek

 

Volgens Wunderink moeten psychiaters op tijd medicatie inzetten tijdens een psychotische episode, maar als de symptomen dat toelaten ook weer snel de dosering terugbrengen met het oog op het herstel van functioneren op lange termijn. Tot nu toe was het onduidelijk hoe lang de medicatie moest worden voortgezet of dat vermindering van de dosering meerwaarde had. ‘Studies naar de behandeling van psychose worden meestal binnen 2 jaar afgerond. Dit onderzoek maakt duidelijk dat we meer studies moeten doen waarin we patiënten meerdere jaren volgen. Dat levert hele andere inzichten op’, aldus Wunderink.
www.zorgwelzijn.nl