Dat blijkt uit een rondgang van het AD langs een aantal vergelijkingssites en verzekeraars. Blijkbaar zijn wij niet de enigen die constateerden dat de aanvullende pakketten in veel situaties geen waar voor hun geld bieden.

15% besparing zorgkosten door zelfgenezend vermogen van de mens

AVIG pleit voor meer kennis over integrale geneeskunde bij artsen

Aldus een persbericht van AVIG  van 10 december 2013:

90% Van de chronisch zieke patiënten verwacht dat hun (huis)arts kennis heeft van andere geneeswijzen. Echter weinig artsen onderkennen en adviseren over de mogelijkheden van integrale geneeskunde. Bij integrale geneeskunde worden reguliere geneesmethoden geïntegreerd met methoden uit de complementaire geneeskunde, zoals homeopathische geneeskunde of natuurgeneeskunde. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat patiënten behoefte hebben aan andere oplossingen die het zelfgenezend vermogen stimuleren. De Artsen Vereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG) vindt het onbegrijpelijk dat de overheid de mogelijkheden van integrale geneeskunde te weinig onderkent. Integrale geneeskunde kijkt naar de mens als geheel en stimuleert een gezonde levensstijl Hiermee kunnen volgens AVIG-artsen veel ziekten worden voorkomen of met succes behandeld. Nederland kan de kosten van de zorg tot wel 15%2 terugdringen wanneer huisartsen kennis hebben van andere vormen van geneeskunde.

Recent onderzoek wijst uit dat patiënten van huisartsen die integrale geneeskunde beoefenen, tot 15% minder kosten dan gemiddeld. Deze besparing is realiseerbaar door o.a. minder ziekenhuisopnames en minder voorgeschreven medicijnen. Wanneer ziektepreventie niet voldoende is, blijken meer natuurlijke behandelmethoden bij veel chronische aandoeningen minstens even effectief te zijn als de tot dusverre gangbare behandelingen. Bovendien hebben deze behandelmethoden in het algemeen minder bijwerkingen en blijken ze vaak goedkoper te zijn dan de reguliere therapieën.

Focus op gezondheid

“Focus leggen op de gezondheid in plaats van op de ziekte vergt een nieuwe denkwijze die kan leiden tot échte bezuinigingen. Op dit moment staat de behandeling met (synthetische) medicijnen of chirurgische ingrepen centraal. Dat kost veel geld en zal steeds meer geld gaan kosten”, aldus Frans Kusse, arts voor integrale geneeskunde en lid van AVIG. Het toepassen van een aantal simpele regels zoals blijven bewegen, een doel in het leven hebben, goede balans tussen inspanning en ontspanning, goede voeding en het behoren tot een gemeenschap heeft in Albert Lea, een stad in de staat Iowa, geresulteerd in enorme kostenbesparingen. Na het toepassen van deze regels werd binnen drie jaar 40% minder uitgegeven aan gezondheidskosten en nam het ziekteverzuim met 21% af.

Participatiemaatschappij

Blue zonesIn de troonrede is gesproken over de verandering van een zorgstaat in een participatiemaatschappij. De regels van Albert Lea (Iowa) zijn een blauwdruk van de zogenaamde blue zones  – gebieden op de wereld waar mensen significant ouder worden en minder last hebben van kanker, hart- en vaatzieken en waar dementie zelden voorkomt. Kusse: “De uitgesproken wens van de overheid voor een participatiemaatschappij komt verdacht veel overeen met de regels die de inwoners van Albert Lea zo succesvol hebben volbracht. Met de economische situatie in het achterhoofd, lijkt mij het een hele logische gedachte om te focussen op het zelfgenezend vermogen van de mens.”

Over AVIG 

AVIG staat voor de bevordering van integrale geneeskunde en de wetenschappelijke ontwikkeling daarvan.  Artsen van de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG) passen alle vormen van geneeskunde toe en  integreren reguliere en complementaire geneeskunde, met als doel mee te werken aan een betrouwbare, effectieve, veilige en kosteneffectieve gezondheidszorg. AVIG artsen hebben de samenwerking met andere medische disciplines als uitgangspunt. De vereniging is in 2011 opgericht en vanaf 2012 operationeel en kent 400 leden. De AVIG participeert in het overleg van de samenwerkende CAM-artsenverenigingen.