Driebergen, 1 oktober 2016.
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Stichting Natuurlijk Welzijn.


Wij verstaan onder Integrale Zorg een gezondheidszorg die de naam waarmaakt en die de consument drempelloos toegang biedt tot voorlichting, preventie, natuurlijke hulp en als het nodig is ook hoogwaardige ziekenzorg zoals die nu al beschikbaar is
.

Mocht u het symposium gemist hebben: alle presentaties zijn op video opgenomen en zijn binnenkort te zien via de website van Natuurlijk Welzijn.

De inleiding werd verzorgd door de dagvoorzitter natuurarts Anna Kruyswijk. Zij legt uit dat de moderne geneeskunde er te veel van uitgaat dat symptomen een teken van ziekte zijn en dus moeten worden bestreden. Veel symptomen zijn echter juist een poging van het lichaam om weer in balans te komen. Ook is er te weinig aandacht voor de rol van energie. Tenslotte hecht men heel veel waarde aan “Evidence Bases Practice” een term die is bedacht door David Sacket in 1996.

 

ebp

 

Zijn definitie bestaat uit vier poten: Klinisch onderzoek, de expertise van de arts, de normen en waarden van de patiënt en de omstandigheden van de patiënt. In de praktijk wordt meestal alleen de eerste poot genoemd. Men bedoelt dan ook nog met klinisch onderzoek alleen dubbelblind placebo gecontroleerd onderzoek, wat nu juist een methode is die niet geschikt is voor de meeste complementaire behandelingen. Op grond daarvan worden veel complementaire behandelingen ten onrechte direct afgewezen als zijnde “niet bewezen” dus niet Evidence Based. Waarbij dan ook nog wordt aangetekend, dat dit “bewijs” pas telt als het is gepubliceerd in een toonaangevend tijdschrift. Doordat artikelen met bewijs van het effect van complementaire behandelingen stelselmatig worden geweigerd, denkt men te kunnen volhouden dat het “niet bewezen” is. Tot overmaat van ramp is van “hard klinisch bewijs” in het verleden regelmatig gebleken dat het toch niet klopt (cholesterol).

Het opdelen van de mens in losse onderdelen per specialisme werkt als het probleem zeer lokaal is, maar werkt niet bij klachten die voortkomen uit een storing in het complexe systeem van de mens. Protocollen zijn gebaseerd op de gemiddelde mens (met één borst en één testikel!) en doen geen recht aan de individuele variatie in mensen.

Veelbelovend is de ontwikkeling van de systeembiologie, die uitgaat van een geïntegreerd systeem. Elk mens reageert anders op een bepaalde ‘input’. Zo reageren mensen totaal verschillend op voeding en zou er meer moeten worden gewerkt aan de beste voeding voor elke individu. De Chinese Geneeskunde (TCM) en Ayurveda doen hier onderzoek naar.

De kern van integrale zorg zou moeten zijn:

  1. Voeding en leefstijl
  2. Milde methodes
  3. Medicijnen, operaties etc.

In veel gevallen gaat deze weg nu precies andersom!

 

Karlien Bongers van het NIKIM geeft een overzicht van onderzoeken die interessante bevindingen hebben opgeleverd voor complementaire zorg. Zo blijkt mindfulness een aantoonbaar gunstig effect te hebben op het immuunsysteem, evenals doen waar je in gelooft en trouw zijn aan wie of wat je wil zijn. Yoga en meditatie blijken een gunstig effect te hebben op de telomeren, de stukjes DNA die aangeven hoeveel ‘slijtage’ er is opgetreden in het organisme. Ook de relatie microbioom-hersenen is inmiddels vastgesteld. Kirsten Tillisch heeft daar veel onderzoek naar gedaan.

Het Amerikaanse leger behandelt soldaten met PTSS met succes met EMDR, EFT en mantrazingen, dit is 30% goedkoper dan de bekende methodes. Veel onderzoek wordt gedaan in centra van het Academic Consortium for Integrative Medicine & Health (The Consortium).

Grote verschil met het verleden is, dat hier gezondheid centraal staat in plaats van ziekte of beperking. Men gaat uit van de zorgvrager en wat die wenst. Alleen methodes die duidelijk niet veilig zijn worden afgeraden, ‘bewijs’ zoals in de inleiding genoemd is niet zaligmakend. In plaats van het placebo effect te zien als een storend fenomeen, wil men de werking ervan optimaliseren. De meeste klachten/ziektes hebben nu eenmaal een grote psychische component, zodat deze naast voeding, beweging en ontspanning ook een grote rol speelt bij genezing. Aardig is ook dat is gebleken dat mensen positief reageren op kunst als het herkenbaar is (natuur) en op zaken als een aquarium.

 

Alex Leupen heeft zijn praktijk als homeopathisch arts sinds zes jaar aangevuld met orthomoleculaire geneeskunde. Nederland kent veel chronische patiënten, 1 á 2 miljoen, waarvan de meesten lijden aan een auto-immuunziekte. Uit bloedonderzoek blijkt dat deze mensen over het algemeen forse tekorten hebben aan noodzakelijke stoffen, waardoor de natuurlijke geneeskracht die in ieder mens aanwezig is niet naar behoren kan werken. Leupen ziet de homeopathie als de contactsleutel en orthomoleculair als de benzine: beide zijn nodig om de motor aan de gang te krijgen.

Hij ziet heel veel ernstige tekorten en wijt dat aan het achteruitgaan van de kwaliteit van de voeding: het is allemaal veel mooier geworden, maar bevat veel minder gezonde stoffen. Voeding uit de magnetron is ook minderwaardig, met name de vitamine B12 gaat erin kapot. (Zorgelijk is dat veel baby’s tegenwoordig hun flesvoeding uit de magnetron krijgen!) Huisartsen doen veel te weinig bloedonderzoek en als ze het wel doen zijn de aanbevolen normen veel te laag gesteld, zodat tekorten onopgemerkt en/of onbehandeld blijven. Leupen vindt bij 80% van de chronische patiënten een tekort aan vitamine D3 en bij velen een tekort aan B12. Deze twee stoffen zijn alleen al nodig voor zo’n 600 functies in het lichaam! Het slikken van cholesterolverlagers zorgt ook voor extra tekort aan D3.

Een ander probleem is ijzer. Normaal kijkt men alleen naar het Hb, maar ferritine is veel belangrijker, dat zegt iets over de ijzervoorraad die het lichaam heeft. IJzer is nodig voor 150 functies. Leupen vindt bij ADHD bijna altijd een tekort aan ferritine. Ook onderzoek naar schildklierhormoon (als het al gedaan wordt) is niet afdoend: men onderzoekt het hormoon dat de schildklier stimuleert, maar als de productie spaak loopt heb je daar weinig aan en kom je toch T3 tekort.

Na auto-immuunziektes is Lyme momenteel de grootste dreiging: naar schatting hebben 1 miljoen mensen in Nederland min of meer last van een Lyme besmetting. Helaas is het onderzoek nog heel onbetrouwbaar (60% kans op foute uitslag, zowel positief als negatief).

Interessant is de kijk van Leupen op ADHD: deze kinderen proberen wakker te blijven en zijn daarom zo druk, door ze speed (Ritalin etc.) te geven worden ze heel wakker en daardoor rustig. Het blijkt dat er zelden of nooit bloedonderzoek wordt gedaan bij ADHD. Zeker als de pillen niet werken is dit absoluut noodzakelijk om het goed aan te pakken. In de VS slikt 30% van de schoolkinderen al Ritalin o.i.d., dat kan op de lange termijn wel eens voor nare gevolgen zorgen.

 

Hierna volgt de presentatie van psychiater Dr. Rogier Hoenders. Omdat dit een wat uitgebreider verslag is met veel belangrijke informatie heeft dit een eigen plek gekregen: verslag integrale psychiatrie. Zie aparte verslag.

 

Maarten Slutter presenteert craniosacraal therapie. Als fysiotherapeut merkte hij dat klachten vaak terugkwamen omdat de oorzaak dieper lag of omdat er een psychische component is. De oplossing vond hij in de aanvulling met craniosacraal therapie. Deze therapie is ontwikkeld vanuit de osteopathie. Slutter ziet craniosacraal therapie als een brug tussen fysio- en psychotherapie. Hij is naast zijn een eigen praktijk docent aan het Upledger Instituut dat de opleiding craniosacraal therapie verzorgt.

De naam komt van cranio (=schedel) en sacraal (=heiligbeen). Daar tussen bevindt zich het centraal zenuwstelsel en daar is de behandeling vooral op gericht. Het is in feite een bindweefsel therapie met een holistische benadering die werkt met heel subtiele zachte aanraking waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke als het emotionele van de mens. Die subtiele aanraking werkt op ons bindweefsel. In ons hele lichaam zit bindweefsel dat verbonden is met elkaar, daardoor kunnen klachten zich op een heel andere plek uiten.

De functie van het bindweefsel is verbindend, omhullend, verstevigend, beschermend en communicerend. Het slaat informatie op.

Wat doet Craniosacraal therapie? Het geeft ondersteuning aan het zelfregulerend vermogen van het lichaam. Het helpt dingen die vast zitten los te laten (patronen, overtuigingen, potentiële traumatische ervaringen, ziekte of lichamelijke overbelasting). Voorbeelden: verdriet dat niet kan worden geuit, angst die niet verwerkt is.

Er zijn op 12 en 30 november open dagen. Zie info

 

Rinno Heidstra spreekt over mitochondriële geneeskunde. Van oorsprong fysiotherapeut, later Heilpraktiker en nu werkend als celsymbiosetherapeut. Helaas was dit verhaal voor de leken onder het gehoor niet echt te volgen. Het draait om energie en zuurstof en de energiepakketjes in de cel (mitochondriën) spelen de hoofdrol. De lezing heet dan ook “ziekte is een energiecrisis”. Gezien de vele zware aandoeningen die werden genoemd als behandelbaar (MS, Lyme, ALS, Parkinson, schizofrenie) hopen we dat de CAM artsen hiervan op de hoogte zijn.

 

Dr. Judith Deckers-Kocken, kinderarts voor maagdarmleverziekten sloot de dag af. Zij startte in 2015 het eerste integraal werkend medisch centrum voor kinderen: “Kinderbuik & co”. Dat houdt in dit geval in dat er veel aandacht is voor voeding en de psychische kant van (buik)klachten. Dr. Deckers schreef ook een boek, Kinderbuik, waarin zij de holistische benadering van ziekte en gezondheid uiteenzet. (Holistisch wil zeggen: lichaam, geest en ziel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.) Motto van het centrum is kijk naar de mogelijkheden, niet naar de beperkingen.

Het contrast tussen onze maatschappij, waar één op de vijf kinderen een chronische ziekte heeft en de zogeheten “blue zones” waar de bevolking tot op zeer hoge leeftijd lichamelijk en geestelijk gezond en actief blijft, is vrijwel helemaal toe te schrijven aan leefstijl/voeding. De levensverwachting mag dan de laatste decennia gestegen zijn, de verwachting op ‘ziektevrij’ leven daalt! De kosten van de ziekenzorg bedragen nu al 100 miljard euro. Als de trend verder door kan zetten, zal in 2040 1/3 van het bruto nationaal product (ons gezamenlijke inkomen) opgaan aan ziekenzorg. Dit centrum geeft het voorbeeld hoe aandacht voor voeding, leefstijl en zelfregie bijdraagt aan gezondheid. Zo heeft men gevonden dat 12 minuten mediteren en/of ademhalingsoefeningen per dag op alle fronten verbetering geeft: minder angst en pijn en betere prestaties op school. Het mooie is dat dit ook fysiek aantoonbaar verschil maakt: de telomeren van het DNA blijken te groeien, dat is een teken dat de conditie van het lichaam verbetert. (Lang werd gedacht dat de telomeren met de jaren steeds korter worden en dat dit proces onomkeerbaar was.)

Een prachtig voorbeeld van probleem creatief aanpakken: wereldwijd vallen de meeste verkeersdoden op oversteekplaatsen waar men door rood licht de weg oversteekt. Hoe los je dat op? Door het wachten zo leuk te maken dat men eerder nog een ronde overslaat dan door rood licht over te steken! Zie film Dancing traffic Light.

Website Kinderbuik&co.

Wilt u dit prachtige werk steunen? Stichting vrienden van kinderbuik & co