Mayrkuur

Wat is een Mayrkuur?

Een kuur, zoals ontwikkeld door de Oostenrijkse arts F.X. Mayr, is een reinigings- en opvoedings-kuur. Via een aantal stappen wordt de darm (en daarmee de rest van het lichaam) ontdaan van ‘slakken’, terwijl de deelnemer opnieuw leert eten. Leren met aandacht en respect het lichaam te voeden, lang en goed te kauwen en niet meer te nemen dan nodig is. Mede door dit opvoedende karakter werkt een kuur nog maanden door.

Lees verder