virus

Schimmels, virussen en bacteriën kunnen onze beste maatjes zijn.

Meer dan 90% van ‘ons’ DNA is helemaal niet van ons zelf, maar van de beestjes die met ons samenleven. In onze angst voor ziekmakers vergeten we dit wel eens… Uit een internationaal onderzoek, gepubliceerd in Nature, kan de conclusie worden getrokken dat overgewicht en de daarbij horende gezondheidsproblemen vooral een kwestie is van slechte darmflora. Veel dikke mensen hebben een flora met meer ontstekingsbevorderende bacteriën dan slanke mensen. Dikke mensen met een ‘gezonde’ flora blijken minder vatbaar voor de problemen die samenhangen met overgewicht. Ook de snelheid waarmee het voedsel wordt verwerkt wordt bepaald door de samenstelling van de darmflora. Ook is al bekend dat poeptransplantatie van een slank naar een dik persoon het gewicht gunstig kan beïnvloeden.

De nieuwste ontdekking is dat een groep virussen, de bacteriofagen, onderdeel uitmaakt van onze lichaamsflora. Zij werken als bewakers van de flora en houden onze slijmvliezen gezond. Dit opent perspectieven voor de behandeling van chronische darminfecties en irritaties, maar ook voor de bestrijding van multiresistente bacteriën. Alle soorten slijm in ons lichaam blijken het belangrijkste deel van ons immuunsysteem te vormen en (‘goede’) virussen spelen daarin een sleutelrol. Deze bijzonder interessante lijn van onderzoek komt moeizaam van de grond (de eerste publicatie over het gebruik van bacteriofagen bij infecties dateert van 1921!) omdat de farmaceutische industrie geen interesse heeft. Aan ‘geneesmiddelen’ wordt meer verdiend…

Bron: newscenter.sdsu.edu

 

We wisten al dat de darmflora een sleutelrol speelt in onze afweer tegen ziekteverwekkers en dat er een directe relatie is tussen darmflora en psychische problemen, inclusief autisme. Verderop lezen we hoe sommige bestrijdingsmiddelen onze darmflora aantasten. Helaas is ook de commercie wakker geworden en probeert ons aan allerlei Probiotica te krijgen. Daarbij is het van belang, dat alleen preparaten met onze ‘eigen’ bacteriën op termijn nuttig zijn. Die kunnen zich namelijk handhaven als flora als de darm weer gezond is. In het laboratorium ontwikkelde bacteriën kunnen weliswaar heel goed werk doen in onze darm, maar ‘koloniseren’ niet, zodat je ze elke dag weer moet blijven gebruiken. Slim van de fabrikant natuurlijk…

Ook de geur van de oksel lijkt te worden bepaald door de flora, dit keer die van de huid. De Universiteit van Gent transplanteerde (in navolging van genoemde poeptransplantatie) stafylokokken van personen zonder sterke geur naar mensen met een sterke geur. In de oksel blijkt de stafylokok een ‘goede’ bacterie te zijn. Dermatoloog Henry de Vries, hoogleraar aan het Academisch Medisch Centrum, is gecharmeerd van het idee. ‘We bestaan meer uit bacteriën dan uit eigen cellen, in de toekomst zullen we steeds meer gaan doen met dit soort behandelingen.’

Met onze focus op hygiëne zijn we te ver doorgeslagen en wordt onze omgeving juist een bedreiging. Ons lichaam kan maar beter vanaf de eerste dag goed leren omgaan met alle ‘beestjes’ in en om ons lichaam: het zijn niet alleen onze vriendjes, ze zijn van levensbelang! We hebben al ervaren wat het misbruik van antibiotica tot gevolg heeft. Toch staan de keukenkastjes en aanrechten vol met bacteriedodende schoonmaakmiddelen… Ooit dacht men na de uitvinding van antibiotica dat alle infectieziekten eens tot het verleden zouden behoren. Er lijken er echter juist meer bij te komen! Bovendien hebben de antibiotica ons (door het veelvuldig misbruik ervan) in een lastig parket gebracht doordat de bacteriën zich niet zomaar gewonnen geven en resistent worden.

Door voor alle denkbare infecties te vaccineren ontnemen we het immuunsysteem de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen moeten lekker ‘vies’ kunnen worden, ook dit hoort bij het ontwikkelen van een goed immuunsysteem.

Goed nieuws: Tien homeopathische griepvaccins zijn door de gezondheidsautoriteiten in Canada vrijgegeven voor gebruik. In Canada groeit de lijst van toegelaten homeopathische vaccins gestaag; er zijn er al voor polio, voor mazelen en voor kinkhoest. Al deze vaccins zijn zodanig getest dat aannemelijk is dat ze ‘veilig en effectief zijn indien volgens de instructies op de bijsluiter gebruikt’. De recentste licenties zijn toegewezen aan een serie homeopathische griepvaccins genaamd Influenzinum.

(Medisch Dossier september 2013)