omslag_integrativepsychiatry

Inleider Frits Mulders geeft aan dat de Integrale Psychiatrie eigenlijk het voorbeeld zou moeten zijn voor de hedendaagse psychiatrie. Niet alleen brengt het vernieuwing, ook houdt het een hernieuwen in van de basis van de Westerse psychiatrie. De huidige psychiatrie negeert namelijk haar filosofische wortels en zaagt daarmee de tak af waarop zij zelf zit. De integrale psychiatrie vernieuwt met name het denken over het innerlijk leven. Mulders geeft aan dat Descartes in feite al 350 jaar lang verkeerd begrepen wordt, omdat hij zelf zich wel degelijk bewust was van het feit, dat lichaam en geest samenwerken en dat er eenheid is van “mind and matter”.

De VtdK is een extreem voorbeeld van vasthouden aan eigen overtuiging en de angst om de coherentie in de medische wetenschap te verliezen, ze reageren paranoïde op de promotie van Hoenders.

Haramati, de tweede inleider, doceert aan de universiteit van Georgetown, VS. Inmiddels zijn er al 26 instituten voor Integrale Geneeskunde in de Verenigde Staten. Integrale geneeskunde maakt gebruik van alle geschikte behandelwijzen voor een patiënt, zowel regulier als alternatief.

Een studie van Neumann in het Academic Medicine laat zien, dat medisch studenten een gestage afname laten zien van empathie tijdens hun studie. Haramati heeft op de universiteit cursussen mindfulness geïntroduceerd voor studenten, nu is er een toename van empathie en van mindful handelen en een afname van stress. Het blijkt ook dat behandelaren die meer mindful handelen, beter betrokken zijn bij het patiëntcontact en ook betere resultaten bereiken in de behandeling.
Van oorsprong is Haramati een internist met als specialisatie de nieren, hij maakte zelf een transformatie door waarna hij zich op de mindfulness toelegde. Hij onderzoekt echter ook de fysiologie van mindfulness. Het blijkt dat burnout een soort van waterval veroorzaakt van psychische en fysieke symptomen, en dat mindfulness daarin vrij bovenin die waterval kan ingrijpen op het persoonlijke vlak, zodat erger voorkomen wordt. Maar er zijn letterlijk fysieke gevolgen: de telomeren aan ons DNA (deze ‘staarten’ worden met elke deling ietsje korter, één van de redenen van slijtage van cellen en weefsels door ouderdom) blijken door  Mindfulness zelfs weer te kunnen aangroeien! Iets wat voor onmogelijk werd gehouden, maar dat door gunstige factoren (voeding, leefwijze) dus wel mogelijk blijkt. Er is een direct verband tussen de toepassing van mindfulness en de afname van chronische stress.

Bodeker is een  Australische, in Harvard geschoolde onderzoeker die voor veel organisaties (waaronder de WHO) actief is op het gebied van de complementaire geneeskunde. Omdat 95% van de mensen die gebruik maakt van alternatieve geneeskunde ook gebruik maakt van de reguliere geneeskunde, wordt het tegenwoordig complementair genoemd, en wanneer men alle mogelijkheden benut: integraal. Bij het Cochrane Collaboration zijn inmiddels wel zo’n 6000 bewijzen verzameld voor de werkzaamheid van de integrale benadering. Ook bij www.medicinescomplete.com zijn databases te vinden op het gebied van werkzaamheid en veiligheid van integrale en complementaire methoden. De vraag naar veiligheid doet zich namelijk nog wel eens voor.

Zijn focus ligt op de oncologie en de toepassing van complementaire geneeskunde naast immuuntherapie bij kanker. Chemotherapie draagt eigenlijk weinig bij aan de overlevingskansen, de nieuwe immuuntherapie is zeker een revolutionaire doorbraak. Traditionele Chinese kruidengeneeskunde kan het immuunsysteem nog verder helpen.
Bodeker vertelt dat hij de laatste jaren veel onderzoek doet in Azië omdat de condities daar veel beter zijn dan in Europa met alle huidige restrictieve regels. Zo is het in Japan en Korea volkomen gebruikelijk dat wel 80% van de artsen ook traditionele medicijnen voorschrijven en dat dit ook vergoed wordt door de verzekering.

Bodeker bespreekt een aantal gebruikte Chinese kruidenmedicijnen met positieve effecten op tumoren en de verbetering van het immuunsysteem. Uiteraard moet de behandeling gepersonaliseerd worden, bij de een werkt dit, bij de ander dat, en ondersteuning van een mind-body benadering met leefstijl adviezen is noodzakelijk. Daarnaast is er ervaring met een Ayurvedische mix die de bijzondere werking bleek te hebben kankercellen te kunnen laten herinneren hoe het oorspronkelijke DNA er uitzag, zodat er weer gezonde cellen worden gemaakt.

José Hoekstra.