13-17-logo-VtdK

  1. Alle (DB?) bestuursleden van de VtdK zouden emeritus hoogleraar zijn. Echter, volgens het laatst bijgewerkte overzicht van 17 november 2013 op de website van de VtdK staat slechts een van de drie DB-leden vermeld als hoogleraar. Van de overige 15 bestuursleden staan slechts 4 vermeld met de titel “professor”.
  2.  De omschrijving “abominabel” wordt als zodanig niet toegelicht
  3. Het zou tegenwoordig gebruikelijk zijn dat minstens vier hoofdstukken van een medisch proefschrift eerder werden gepubliceerd in erkende tijdschriften. De VtdK is hier abuis; het betreft een regel die is ingesteld om wetenschappers met meerdere artikelen in internationaal erkende (medische) tijdschriften tegemoet te komen. Een verplichting is dit echter niet.
  4. De VtdK signaleert dat Hoenders wel 3 artikelen in het “Journal of Alternative and Complementary Medicine” publiceerde, maar dit is volgens haar slechts een “clubblad voor veel notoire alternatieve-lingen”
  5. Twee van de drie leden van de beoordelingscommissie zouden “buitenlanders zijn die als pseudowetenschappers bekend staan” (weerlegd door de rector magnificus).
  6. Op verzoek van de Universiteit van Groningen om te komen opponeren op 13 januari, gaf de VtdK geen gehoor.

 

 

Tja, zo kun je ook debatteren…..