korenveld

Het tijdschrift “the Optimist” (voorheen “Ode”) gooit de knuppel in het hoenderhok: brood is helemaal niet zo gezond als de meeste mensen denken. Jurriaan Kamp de schrijver van het betreffende artikel, stelt dit op gezag van met name de Amerikaanse neuroloog David Perlmutter. Veel van diens patiënten met neurologische kwalen bleken ook maag-darm klachten te hebben; een glutenvrij dieet verbeterde beide typen problemen. Lees artikel.

Perlmutter ging echter nog een stapje verder en stelt: graanconsumptie tast de hersenen aan. Vermeldenswaard is in dit verband dat het aantal mensen met dementie wereldwijd op 45 miljoen wordt geschat en dat dit aantal met ongeveer 20% per jaar toeneemt. De introductie van graan in het menselijk dieet was de meest ingrijpende wijziging in het dieet van de mens sedert de tijd van de jager-verzamelaar omstreeks 12.000 jaar geleden, zo lezen we. Vooral de super-gluten in het huidige dieet dienen met zorg te worden bekeken. Het lichaam heeft moeite om deze “lijm” af te breken en reageert met ontstekingen. In de Mayo kliniek (USA) bleek dat de overgang naar een glutenvrij dieet tot een belangrijke verbetering leidde van de cognitieve capaciteit bij hun patiënten. De verklaring zou zijn dat alle granen in het lichaam gemakkelijk worden omgezet in suiker; voor het omzetten van deze suiker is veel insuline nodig. Dit kan leiden tot insuline resistentie en uiteindelijk diabetes-2. Een en ander legt ook een brug naar de ziekte van Alzheimer (met eiwitophopingen).

Perlmuller bepleit op grond van deze en vele andere bevindingen dat de mens zijn energie beter zal halen uit vetten, bijvoorbeeld magere vis, dan uit eiwitten. De meeste mensen worden niet dik van vetten maar van granen, zo stelt hij.

Bron: “Weg met brood” in The Optimist maart/april 2014.

 

Nu is de vraag: waarom zijn Alzheimer en dementie (ook bij jonge mensen tegenwoordig) niet al eeuwen een wijd en zijd verbreid probleem? Want we eten toch al eeuwen granen ? Zie de opmerkingen glyfosaat. En de individualiteit van mensen als het om het verdragen van voeding gaat. (Red.)