Een handleiding voor het kiezen en toedienen van homeopathische middelen bij ongevallen en eenvoudige acute ziektes. 

Deel 1 begint met een overzicht van de samenstelling van een homeopathische huisapotheek met 41 enkelvoudige middelen, 3 zalven en 2 tincturen. Zou het de auteur misschien ontgaan zijn dat Cantharis en Colocynthus niet meer vrij verkrijgbaar zijn en daarom misschien beter weggelaten hadden kunnen worden?

Er wordt uitgegaan van C30 potenties hoewel lagere C en ook D potenties eventueel mogelijk zijn. Ik leerde dat over het algemeen D6 of D12 voldoende is en alleen in bepaalde gevallen ook een D30.

Er volgt en inleiding over wat homeopathie is met o.a. een beschrijving van het gelijksoortigheidsprincipe en hoe je tot de keuze van een bepaald middel komt. Verder het potentiëren, de grondstoffen, in welke vorm de middelen verkrijgbaar zijn, de wijze van innemen en de dosering. Ook een waarschuwing bij contra-indicaties ontbreekt niet. Tenslotte dieetvoorschriften en hoe het ziektebeeld nader te bepalen: karakteristieke symptomen, modaliteiten enz.

In deel 2 de homeopathische behandeling van resp. ongevallen, acute ziektes en andere klachten, zwangerschap en bevalling.

Gevolgd door een beknopte materia medica, een korte beschrijving van het middel (met kleurenfoto), oorzaken van de klachten en toepassing van het betreffende middel.

Het geheel wordt afgesloten met een literatuurlijst en een register.

Op een enkel drukfoutje na – hypenicum b.v. – een handige gids voor het gebruik van middelen uit de homeopathische huisapotheek.

ISBN/EAN 9789076189475